מדיניות הפרטיות - Book-Online

ברוכים הבאים לאתר https://www.b-on.co.il  (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי שו.ל.א אינטראקטיב  ע.פ  300441425 (להלן: "מפעיל האתר").
 
מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. 
 
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.
 
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
 
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
 
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). 

 1. הרשמה למערכת
  1. כל משתמש אשר יבחר להשתמש בשירותי המערכת,  יצטרך להירשם ולהזין את פרטיו באתר, בין היתר : שם מלא, , מייל, טלפון, שם העסק, כתובת, סוג עוסק, מספר עוסק  ובחירת וסיסמא.

 2. דיוור ישיר אלקטרוני
  1. במידה ותבחר להירשם למערכת הדיוור באתר, ייתכן כי בכוונת מפעיל האתר לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. 
  2. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .
  3. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעיל האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

 3. אבטחת מידע באתר
  1. מפעיל האתר דואג לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.
  2. על אף  מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
  3. המשתמש מסכים כי מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, בין אם המידע הינו של המשתמש ובין אם שייך ללקוח של המשתמש, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד מפעיל האתר בשל כך.
  4. יובהר מעתה כי המידע אודות לקוחות הקצה של המשתמש הינו בבעלותו המלאה של המשתמש בלבד, וכל טענה של משתמש הקצה למפעיל האתר לא תהיה תקפה אלא כלפי המשתמש בלבד. מפעיל האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי לשימוש אשר מבצע המשתמש במידע של לקוחותיו.

 4. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעיל האתר
  1. מפעיל האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
  2. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעיל האתר ובאחריותו.
  3. במידה וההתקשרות תופסק, מפעיל האתר שומר את המידע למשך 7 שנים, עפ"י הוראות ניהול ספרים. יובהר כי במידה ותקלה תמנע ממפעיל האתר את האפשרות לשמור את המידע ו/או מידע שיאבד, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכך, על המשתמש חלה האחריות לשמור את המידע החשבונאי במערכות שלו בנוסף למערכת.
  4. מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
  5. השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
  6. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי מפעיל האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

 5. מסירת מידע לצד ג'
  1. מפעיל האתר יהא רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו, לרבות העברת המידע לצד ג'. 
  2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
  3. מעבר לאמור לעיל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
   2. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
   3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   4. במידה ומפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 6. COOKIES
  1. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שמפעיל האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
  2. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
  3. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
  4. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
  5. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
  6. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות  באתרי אינטרנט אחרים.

 7. שינויים במדיניות הפרטיות
  1. מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

 8. יצירת קשר
  1. קבלת פרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשרות הלקוחות של האתר  בדואר אלקטרוני info@b-on.co.il.
  2. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.